Gulv i parkeringshus

Underlaget i parkeringshus blir utsatt for til dels store mengder veisalter, oljesøl, bensinsøl og tung trafikk. Asfalt eller ubehandlet betong har fram til nå vært den mest utbredte løsningen i parkeringshus. Disse løsningene er svært dårlige til å takle søl av olje, bensin og andre kjemikalier som kan forekomme.

Polyuretan i parkeringshus

Polyuretan har flere unike egenskaper som gjør det meget godt egnet i parkeringshus. Foruten at belegget er kjemikaliebestandig og ikke påvirkes av veisalter, olje og bensin, er det også fleksibelt. Dette gjør polyuretanbelegg til en optimal løsning der underlaget kan være i bevegelse eller det er fare for rissdannelser. Belegget er i tillegg vanntett, noe som eliminerer faren for lekkasje på utsatte områder. Polyuretan er svært slitesterkt og takler tunge påkjenninger.

Polyuretan øker sikkerheten

Polyuretan reflekterer lys i større grad enn asfalt, noe som gjør sikten i parkeringshuset mye bedre. Det er i tillegg mulig å markere ulike soner i ulike farger slik at parkeringshuset fremstår som mer oversiktlig. Dette er faktorer som er med på å redusere faren for ulykker. Vi tilbyr også oppmerking av parkeringsplasser, rømningsveier, osv.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om gulv og dekke i parkeringshus.