Fresing

Fresing/kryssfresing av betong utføres av oss der hvor dette er beste løsning.