Fresing

Del av betonggulv etter utført forbehandling
Fresing/kryssfresing av betong utføres av oss der hvor dette er beste løsning.