Bøckmann Eiendom AS

Industrigulv og -belegg i næringsbygg til utleie

Med sine 60.000 kvadratmeter, er Bøckmann Eiendom sammen med dets datterselskaper i dag å regne blant Fredrikstads største besittere av næringseiendom. Som en aktør som både eier og utvikler produksjons- og kontorlokaler, lager, handels- og servicebygg for utleie, er legging og vedlikehold av industrigulv en viktig del av kjernevirksomheten.


Prosjektleder i Bøckmann Eiendom AS, Tor Erik Vindheim, forteller om hvorfor de som eiendomsselskap avhenger av en leverandør innen gulv og industribelegg.

- Som utleier av industri- og næringslokaler til et bredt spekter av bedrifter, opplever vi ofte at våre leietakere har særskilte behov til gulv og underlag i forhold til både produksjonsforhold og eventuelle bransjekrav. For å imøtekomme disse behovene blant våre leietakere, er vi avhengige av å innhente ekspertise fra entreprenører for å bistå oss med å tilpasse lokalene til våre leietakeres behov.

Fast leverandør, uansett behov

Prosjektleder Vindheim legger til at det gode samarbeidet med Solberg Gulv Industribelegg har lagt til rette for et langvarig kundeforhold.

- Vi har innhentet bistand fra Solberg Gulv Industribelegg ved flere anledninger og til ulike typer prosjekter. Alt fra legging av epoxygulv i verkstedslokaler til baderomsgulv i et av våre hoteller. Enten det er et krav fra våre leietakere, i forbindelse med utviklingsarbeid eller vedlikehold av gulv i våre egne lokaler, er Solberg Gulv Industribelegg vår foretrukne leverandør og tjenestetilbyder.

Gode leverandører er ingen selvfølge

Vindheim avslutter med å understreke at gode leverandører er allting verdt.
- Når nye leietakere signerer hos oss, kan vi være trygge på at vi har en leverandør som hjelper oss å innfri leietakers krav og ha lokalene innflytningsklare til avtalt tid. Etter å ha vært misfornøyd med tidligere leverandører, kan vi si at vi alt i alt er meget fornøyd med dialogen vi har med Solberg Gulv Industribelegg, måten de utfører jobben på og ikke minst sluttresultatet.

Andre referanser:  Brynild Fabrikker AS