Brynild Fabrikker AS

Industribelegg for Brynild Gruppen

Som et moderne og fremtidsrettet næringsmiddelselskap med røtter tilbake til slutten av attenhundretallet, er Brynild Gruppen kjent for det norske folk som en aktør med høy tilstedeværelse, et bredt sortiment i forbrukermarkedet innen godteri og nøtteprodukter med kjente merkevarer som: Brynild, Dent, Minde Sjokolade, Den Lille Nøttefabrikken og St. Michaels.

Prosjektleder i Brynild Gruppen AS, Stefan Fridriksson, forteller at en viktig del av deres evne til å opprettholde produksjon og unngå driftsstans, er et godt og bestandig underlag.

- Solberg Gulv Industribelegg har i hovedsak lagt epoxygulv i pakkesaler og på produksjonsflatene i sjokolade- og nøtteavdelingen her på Brynild Gruppen produksjonsanlegg i Fredrikstad. De utfører i tillegg løpende vedlikehold og reparasjoner av flere seksjoner i bygget, som tetting av sprekker med både akryl og epoxy, samt inspeksjon og utbedring av andre skjulte skader.

Når leverandøren er god, er allting godt

For en virksomhet som er helt avhengig av tilpassede løsninger og høy oppetid i produksjonen, er det spesielt fleksibilitet og serviceinnstilling fra leverandørens side som har sikret et godt og langvarig kundeforhold.

- Solberg Gulv Industribelegg er vår faste leverandør for reparasjon av alle gulv i våre produksjonslokaler, og ikke uten god grunn. De kommer på kort varsel på befaring for å kartlegge industribeleggets tilstand, og stiller alltid opp når vi har behov for det. Spesielt viktig for oss er at de viser stor fleksibilitet for å imøtekomme våre behov, uten at dette medfører produksjonsstans. Dette betyr ofte at jobben utføres på ubeleilige tidspunkter, og denne servicen setter vi stor pris på.

Som en storfornøyd kunde av Solberg Gulv Industribelegg, avslutter Fridriksson med følgende.

- Vi opplever at dette er en leverandør som ser verdien av god toveiskommunikasjon, og som alltid leverer et kompromissløst sluttresultat i tråd med våre behov for slitestyrke, hygiene og HMS.

Store påkjenninger og strenge krav til HMS

Som en næringsmiddelprodusent med over hundre ansatte på ulike nivåer i produksjonsløpet, innebærer dette både høy aktivitet på gulvet i fabrikken og strenge krav til HMS.

- Da vi opererer innen næringsmiddelindustrien, er det viktig for oss at vi til enhver tid etterkommer kravene som stilles til renhold og hygiene. Med et høyt produksjonstempo, stor belastning fra både maskiner og medarbeidere, samt fokus på grundig renhold hver eneste dag, avhenger vi av et underlag med høy slitestyrke og gode hygieniske egenskaper.

Se andre referanser:  Bøckmann Eiendom AS